sytas

sytas
sýtas sm. (1) Slm, (3) Plm, sỹtas (2) Lzd 1. RtŽ didelis rėtis grūdams sijoti: Rupiuosius grūdus ataskiria su sýtu, o smulkiuosius leisdavo vėjan Pnd. Tą sỹtą pakabina ant virvių i sijoja grūdus Žml. Sijojau per sytùs Smn. ^ Karo kampe sytas, ne rankom nuvytas (voratinklis) Vlk.Pšl, Nj, Ut arpo tinklas, per kurį byra išvalyti grūdai: Įdėk į arpą naują sýtą Pn. Kur te išarfuosi žmoniškai, kad jau sytaĩ blogi Plm. Netinka sytaĩ kviečiams arpavot Dl. 2. tinklinis samtis kam sunkti ar košti: Sutraiškai tas uogas su puodelio dugnu, paskui parsunki par sytẽlį Vb. 3. tinklelis užsigaubti nuo bičių: Sýtas užsidengti veidui, kai bites žiūria Pl. Greit atnešk sytẽlį, matai, kad bitės leidžia spiečių! Sv. 4. sietynas: Žvaigždžių sýtas iš dvylikos išeita J.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Vladimiras Nikitinas — ist ein litauischer Jurist. Er war Generalstaatsanwalt Litauens. Leben Nach dem Abitur an der Mittelschule absolvierte Vladimiras Nikitinas den Militärdienst in der sowjetischen Armee und danach studierte er Jura an der Rechtsfakultät der… …   Deutsch Wikipedia

  • Парламентские выборы в Литве (2012) — В этой статье описываются текущие события. Информация может быстро меняться по мере развития события. Вы просматриваете статью в версии от 14:28 06 декабря 2012 (UTC). ( …   Википедия

  • įvynioklis — įvyniõklis dkt. Suplėšytas įvyniõklis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dulkinis — 2 dùlkinis, ė adj. (1), dulkìnis (2) 1. smulkus kaip dulkės: Dulkìniai miltai KII204. 2. turintis dulkių: Vidury tų lapelių penkios apdulkėjusios šerdelės su daugybe dulkinių pūslelių S.Dauk. 3. pagamintas iš dulkių, nudulkėjusių atliekų:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškrosinti — ×iškrõsinti žr. iškrosyti: Visas veidas iškrosytas, išpudruotas Lš. krosinti; iškrosinti; nukrosinti; pakrosinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmakasyti — išmakãsyti 1. tr. Grg, Lk, Šv išklampoti, išmindyti, ištrypti: Pasileido veršis ir išmakãsijo visą daržą Vvr. Neišmakãsyk pievas su gyvoliais rudenį J. Arkliai rugius kad išmakãsijo! Žr. Tai kad išmakãsijo gyvoliai pelkę – nė velėnos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmankasyti — išmankãsyti tr. išklampoti, išmindžioti: Ašvieniai išmankãsijo visą šlapią pievą, t. y. išmynė J. Išmankãsyta gyvolių visa dirva Vkš. Kad išmankãsytas kelias – vienos duobės! Ll. | refl.: Kemsynė tokia atsirado – išsimankãsijo nuo gyvolių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išplėšyti — tr. 1. plėšiant išdrėksti, išdraskyti, išardyti: Plėkas liepos ant vijimą virvių (virvėms vyti) išplėšyk J. Viskas yr išplėšyta, išdraskyta Pgg. Išplėšyt visi moka, tik atgal sudėt – ne Sld. Naudingesniai yra ekėti arkliais, kurie, bėgdamys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kabaldžiuoti — kabaldžiuoti, iuoja, iãvo 1. žr. kabalduoti 1: Užpakaly jos vos kabaldžiavo dvi senutės rš. Žmogus kabaldžiuoja lazda pasiremdamas Ds. 2. žr. kabalduoti 3: Pasikabino [koks padauža pusbernis] per pažastis ant obelės šakos ir kabaldžiuoja Jnšk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasytas — pãsytas sm. (3b) žr. pasilas 1: Siuntė mane vandenėlio su dviem naujais viedrelėliais, su aukselio nasylėliais, su šilkelio pasytė̃liais (d.) Nč …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”